5 основни грешки кои ги прават почетните инвеститори

5 основни грешки кои ги прават почетните инвеститори

Инвестирањето е многу сериозна активност, за да се постигне успех потребено е комбинација на квалитети и вештини. Особено тешка е ситуацијата за млади и почетни инвеститори кои сè уште го немаат потребното искуство за да направат точни и реални процени на процесите и трендовите на пазарот. За жал, како што се собираат слични искуства, во многу случаи, дебитанитите во сверата на инвестициите прават значителни грешки кои резултираат со загуба на средствата. Во денешната статија на M КЕШ, ќе се обидеме да им помогнеме на младите инвеститори да ГИ спасат своите финансии и да ги избегнат финансиските непријатности. Еве некои од главните грешки кои се прават во сверата на инвестирањето и начините како да ги избегнете:

1. Недостаток на истражување - една од најсериозните грешки што можете да ги направите кога одредена инвестиција е направена е да не ги извршувате потребните истражувања однапред. Апсолутно е од суштинско значење да се бараат колку што е можно повеќе информации за компанијата и за проектот во кој ќе се инвестира и како целина процесите и трендовите во соодветната сфера или индустријата. Ова е единствениот начин да се изгради реална слика за потенцијалните приходи и враќање на инвестицијата. И, според тоа, да се процени дали инвестицијата навистина вреди, или подоцна, тоа ќе ви донесе финансиски загуби.

2. Недостаток на временски хоризонт - Кога инвестирате, треба да знаете кои цели сакате да ги постигнете преку инвестициите и во кој временски хоризонт. Ние ќе ви дадеме конкретни примери за подобро да разберете на што мислиме. Некои луѓе инвестираат во високоризични (и повеќе профитабилни) проекти. Нивната цел е логично да се остварат високи профити кои можат да ги користат за да го прошират портфолиото или да постигнат други значајни цели во личен или професионален поглед. Други сакаат да ги стават своите пари во инвестиции кои ќе им обезбедат бавно, но сигурно зголемување на средствата. Можно е целта на ваквите инвеститори да гарантира финансискиот мир за нивните наследници или да го финансираат нивното образование. Значи треба сами да процените кои цели се најважни за вас и кој е временскиот хоризонт во кој би можеле да планирате да ги реализирате.

3. Недостаток на рамнотежа меѓу ризикот и враќањето - во претходната точка ги спомнавме овие два аспекта на инвестирање, но сега ќе разговараме малку повеќе за нив. Вистината е дека постои (или барем треба да има) директна врска помеѓу ризикот и враќањето на инвестицијата. Со други зборови, колку е поголемо потенцијалното враќање на одредена инвестиција, толку е поголем ризикот на инвеститорот. Овој принцип е речиси императив во сферата на инвестициите. Во оваа смисла, кога ќе наидете на инвестиција која ви ветува неверојатно високо враќање, внимателно проверете ги ризиците околу него. Инаку, може да останете сосема непријатно изненадени од резултатот потоа.

4. Недостиг на диверзификација - диверзификацијата е еден од главните фактори за успехот на инвестициското портфолио. Што значи диверзификација? Ова е стратегија со која се инвестира во различни и неповрзани финансиски групи, со цел да се намали ризикот за портфолиото како целина. Многу добар пример за ова е комбинацијата на инвестиции во средства и други хартии од вредност со благородни метали (злато, сребро, итн.). Пазарот за благородни метали е релативно независен од берзите и на никаков начин не е под влијание на процесите и трендовите во нив. Што значи дека ако има колапс на берзите, се заканува дека ќе биде загрозен само еден дел од портфолиото на конкретниот инвеститор, а не целото портфолио.

5. Акции по ниски цени - Немојте да бидете измамени од ниските цени на одредени акции, обврзници или други видови финансиски инструменти. Ако цената на акцијата, на пример, е релативно ниска, тоа не значи буквално ништо во областа на инвестициите. Запомнете дека примарна цел за инвестирање е да пронајдете додадена вредност. Со други зборови, мора да барате акции чија вредност ќе се зголеми со текот на времето, така што вие не само што ќе можете да ги вратите парите што ги вложувате, туку исто така да остварувате профит. Таквите можат да бидат и акциите со ниска пазарна цена prima facie и оние со повисока сегашна вредност.

Доколку се практикува на вистински начин, инвестирањето како активност дефинитивно може да гарантира финансиска сигурност и просперитет. Во случај да ги имате потребните вештини и квалитети за да успеете, но ви треба дополнително финансирање за вашата почетна инвестиција, M Cash е до вас за да ви помогнете. Можете брзо да сметате на износ до 70.000 денари за да ги направите првите чекори кон обезбедување подобра иднина за вас и вашето семејство.
 

Од: | 08-08-2018 | Категорија: Забава

Овој сајт користи колачиња (cookies), за да ги подобри услугите.Разбери повеќе

Сфатив
best live chat