Роденденска кампања - 9 х 9.999 ден и 1 х 99.999 ден.

Круг

Дата

Добитен КИД

Прво извлекување

04.04.2024

321786

Второ извлекување

11.04.2024

321045

Трето извлекување

18.04.2024

325239

Четврто извлекување

25.04.2024

325406

Петто извлекување

02.05.2024

324016

Шесто извлекување

09.05.2024

329152

Седмо извлекување

16.05.2024

328439

Осмо извлекување

23.05.2024

325989

Деветто извлекување

30.05.2024

  328214

Главна награда

31.05.2024

1 х 99.999 ден
Февруарска кампања - 9 х 50“ смарт телевизори

Круг

Дата

Добитен КИД

Прво извлекување

09.02.2024

308653

Второ извлекување

16.02.2024

311098

Трето извлекување

23.02.2024

309868

Четврто извлекување

01.03.2024

310733

Петто извлекување

08.03.2024

309916

Шесто извлекување

15.03.2024

316381

Седмо извлекување

22.03.2024

309634

Осмо извлекување

29.03.2024

317632

Деветто извлекување

01.04.2023

318454