“Дај си 5ка“ - Прво коло 08.09.2023
Добитник под кредитен број на договор: 277701
Добитник под кредитен број на договор: 277709
Добитник под кредитен број на договор: 278367
Добитник под кредитен број на договор: 277908
Добитник под кредитен број на договор: 278570

 

“Дај си 5ка“ - Второ коло 15.09.2023
Добитник под кредитен број на договор: 279000
Добитник под кредитен број на договор: 279337
Добитник под кредитен број на договор: 277904
Добитник под кредитен број на договор: 279884
Добитник под кредитен број на договор: 278317

 

“Дај си 5ка“ - Трето коло 22.09.2023
Добитник под кредитен број на договор: 279774
Добитник под кредитен број на договор: 278616
Добитник под кредитен број на договор: 280170
Добитник под кредитен број на договор: 280779
Добитник под кредитен број на договор: 279183

 

Прво коло 20.04.2023
Добитник под кредитен број на договор: 251181 
Добитник под кредитен број на договор: 250733
Добитник под кредитен број на договор: 252350
Добитник под кредитен број на договор: 251598
Добитник под кредитен број на договор: 250899

Второ коло 28.04.2023
Добитник под кредитен број на договор: 250754
Добитник под кредитен број на договор: 251769
Добитник под кредитен број на договор: 250812
Добитник под кредитен број на договор: 253874
Добитник под кредитен број на договор: 252596

Трето коло 08.05.2023
Добитник под кредитен број на договор: 252178
Добитник под кредитен број на договор: 255768
Добитник под кредитен број на договор: 253321
Добитник под кредитен број на договор: 255366
Добитник под кредитен број на договор: 252566

Четврто коло 19.05.2023
Добитник под кредитен број на договор: 256193
Добитник под кредитен број на договор: 252663
Добитник под кредитен број на договор: 253381
Добитник под кредитен број на договор: 253562
Добитник под кредитен број на договор: 257341

Петто коло 25.05.2023
Добитник под кредитен број на договор: 257476
Добитник под кредитен број на договор: 258006
Добитник под кредитен број на договор: 255212
Добитник под кредитен број на договор: 255771
Добитник под кредитен број на договор: 252759

Шесто коло 02.06.2023
Добитник под кредитен број на договор: 254760
Добитник под кредитен број на договор: 259320
Добитник под кредитен број на договор: 255788
Добитник под кредитен број на договор: 258536
Добитник под кредитен број на договор: 251720

Добитник под кредитен број на договор: 259435

Вклучи се во наградната лудорија на М Кеш,  и освој еден тон награди! Аплицирај