Токму тебе те бараме

Работи како Кредитен Консултант

За да станете Кредитен Консултант, потребно е да бидете комуникативни и амбициозни. Нема ограничувања за пол, возраст, образование и работно искуство 18+
Аплицирај

Отворени работни позиции

Job image
КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ ВО РАДОВИШ
ФД M Кеш Македонија ДООЕЛ Скопје е небанкарска финансиска институција, специјализирана за брзо одобрување и исплата на мали, необе...
Види повеќе
Job image
КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ ВО ШТИП
ФД M Кеш Македонија ДООЕЛ Скопје е небанкарска финансиска институција, специјализирана за брзо одобрување и исплата на мали, необе...
Види повеќе
Job image
КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ ВО ДЕЛЧЕВО
ФД M Кеш Македонија ДООЕЛ Скопје е небанкарска финансиска институција, специјализирана за брзо одобрување и исплата на мали, необе...
Види повеќе
Job image
КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ ВО ТЕТОВО
ФД M Кеш Македонија ДООЕЛ Скопје е небанкарска финансиска институција, специјализирана за брзо одобрување и исплата на мали, необе...
Види повеќе

М Кеш како работодавач

М Кеш е компанија со меѓународни стандарди за труд и е една од најголемите работодавци во земјата.

Види повеќе
Повеќе од 200 000 издадени кредити
Повеќе од 180 вработени
Повеќе од 70% од населението во Македонија го знае нашиот бренд
Повеќе од 48 продавници за пари во Македонија