М Кеш како работодавач

М Кеш е компанија со меѓународни стандарди за труд и е една од најголемите работодавци во земјата.