Иднината Почнува Дома

26.02.2024

Проектот „Иднината Почнува Дома“ – е иницијатива на ТИРЗ и Стопанската Комора кој има за цел да поддржи индивидуалци кои како едни од многуте меѓу нас, се истакнуваат во своите области на делување, прават позитивна разлика и работат посветено како важни делови од обликувањето на иднината на нашата нација.

Голема чест и гордост ни претставува дека еден меѓу десетте номинирани, од Стопанската Комора, е Бјанка Катру, која веќе осум години е дел од Финансиското друштво М Кеш. Бјанка, со својата преданост и ангажираност, не само што ја остварува својата професионална кариера во финансиската област, туку и воведува нови начини на размислување и пристап кон проблемите.

Нејзината вклученост во заедницата е  вистинска инспирација за сите нас, бидејќи вистинскиот напредок и развој започнува со индивидуалните напори и ангажмани на луѓето како што е Бјанка. Нека продолжи да нè мотивира и да биде пример за сите нас да ги следиме своите соништа и да работиме со цел да го оствариме својот потенцијал.

Сите номинирани, вклучувајќи ја и Бјанка, претставуваат златен стандард на посветеност, интегритет и преданост кон своите области на делување. Нивните приказни се вистински извор на инспирација за сите нас, и нека нивните примери нè поттикнуваат да работиме заедно и да го оствариме нашиот заеднички потенцијал за напредок и развој.

 

 

 

 

Повеќе новости
Претходно Немај проблеми – М КЕШ е тука секогаш за вас
15.02.2024

Немај проблеми – М КЕШ е тука секогаш за вас

Види повеќе
Следно Финансиската независност на жените
07.03.2024

8-ми Март е ден кога се дава посебен акцент за напредокот и достигнувањата на жените, како и за предизвиците и недостатоците со кои истите с...

Види повеќе